free stats

DỰ ÁN CHUYỂN GIAO CÔNG DƯA LƯỚI Ở BÌNH THUẬN

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các HTX trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật đất đai nhằm tạo điều kiện cho tổ chức kinh tế thuê đất đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bổ sung cơ chế sử dụng đất trong quá trình phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhận thấy năm 2017 là một năm huy hoàng của ngành NN CNC, hợp tác xã NN CNC Bình Minh Phan Thiết đã khởi công xây dựng 10.000m2 nhà màng tại Hòn Rơm - Phan Thiết.

Đây là mô hình mang tầm quy mô lớn được xây dựng tại địa bàn Tỉnh Phan Thiết do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG THÉP TIÊN PHONG sản xuất - thiết kế và thi công.

Hotline : 093 368 62 77