free stats

Dự án trang trại Văn Minh tại Bình Thuận

Đa phần nông dân khi nghe nông nghiệp công nghệ cao sẽ ái ngại vì quan niệm nông nghiệp truyền thống đã ăn sâu, vì thế cần có nhiều đơn vị như Tiên Phong  giúp bà con cải tiến việc làm nông, nâng cao năng suất mà ít tốn nhiều công sức và thời gian. Chúng tôi sẽ giới thiệu Tiên Phong với bạn bè muốn lắp dựng nhà màng công nghệ cao.

Dưới đây là 1 số hình ảnh liên quan đến dự án nhà kính trang trại Văn Minh tại Bình Thuận 

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-1

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-2

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-3

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-4

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-5

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-6

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-7

Trang-trai-van-minh-binh-thuan-8

Hotline : 093 368 62 77