free stats

Dự án nhà kính trồng rau của VNPT

Từ ngày làm việc với  Tiên Phong, năng suất và chất lượng vườn rau đã tăng lên đáng kể do mỗi cây được chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Vì trồng cây trong nhà kính, cộng thêm các hệ thống thiết bị tự động khác nên tôi cũng giảm bớt lo lắng các vấn đề về cây trồng. Tôi cảm thấy rất đúng đắn vì đã lựa chọn Tiên Phong  cho nông trại của mình - VNPT

Dưới đây là 1 số hình ảnh liên quan đến dự án nhà kính trồng rau của Tiên Phong hợp tác với VNPT

du-an-vnpt-1

du-an-vnpt-8

du-an-vnpt-2

du-an-vnpt-3

du-an-vnpt-4

du-an-vnpt-5

du-an-vnpt-6

du-an-vnpt-7

du-an-VNPT-11

du-an-VNPT-13

du-an-VNPT-14

du-an-VNPT-15

du-an-VNPT-16

Hotline : 093 368 62 77