free stats

Dự án nhà kính hợp tác với Thái Lan

Khi có nhu cầu mở rộng thêm quy mô canh tác, bản thân khá lo lắng vì không thể quản lý hết. May mắn khi được biết đến Tiên Phong, giải quyết được các vấn đề tôi đang khúc mắc. Cảm ơn Tiên Phong rất nhiều.

Dưới đây là 1 số hình ảnh liên quan đến dự án nhà kính hợp tác với Thái Lan

du-an-thai-lan-6

du-an-thai-lan-9

du-an-thai-lan-1

du-an-thai-lan-2

du-an-thai-lan-3

du-an-thai-lan-4

du-an-thai-lan-8

du-an-thai-lan-12

du-an-thai-lan-13

du-an-thai-lan-5

du-an-thai-lan-7

du-an-thai-lan-10

du-an-thai-lan-11

 

 

Hotline : 093 368 62 77